Sociālā atbildība

Mēs jūtamies atbildīgi par mūsu sabiedrību. Kā izglītības iestādei, mums īpaši rūp bērnu iespējas izglītoties, tāpēc mēs mācām angļu valodu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienības "Ziemeļi".